آخرین اخبار همیشه در صدر هستند

کلاس-های-آنلاین

تاثیر معدل در رتبه کنکور

متن توضیحات این مطلب اموزشی …

بیشتر بخوانید

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش …

بیشتر بخوانید
blog-16

4 نکته طراحی سیستم مدیریت یادگیری برای یادگیری الکترونیکی بهتر

We’re obsessed with data these days, and for good reason: it’s …

بیشتر بخوانید
blog-15

The Importance Of Intrinsic Motivation for Students

Senior students often invoke the mantra “I have to do well …

بیشتر بخوانید
blog-14

A Better Alternative To Grading Student Writing

Great writing starts at the beginning, whether with an idea or …

بیشتر بخوانید
blog-13

It’s Time To Think Differently About Writing In The Classroom

Limiting the craft of writing to a single content area has …

بیشتر بخوانید
blog-12

Back To School Social-Emotional Basics: Relationship, Rhythm, Release

As our elementary students head back to school in person, in …

بیشتر بخوانید
blog-11

The Challenge Of Global Learning In Public Education

In high-stakes testing environments prevalent in many formal learning institutions, the …

بیشتر بخوانید
blog-10

Exactly How Technology Can Make Reading Better

Through apps with social components, readers can be connected through texts. …

بیشتر بخوانید
blog-09

Why Public Schools Should Continue To Use Remote Learning

Massa tempor nec feugiat nisl pretium. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque …

بیشتر بخوانید
blog-08

The Definition Of Synchronous Learning

Massa tempor nec feugiat nisl pretium. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque …

بیشتر بخوانید
blog-07

Creating Students Who Solve Problems

Massa tempor nec feugiat nisl pretium. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque …

بیشتر بخوانید