About us

شروع به موفقیت

پیشرو برای یادگیری و آموزش

گروه آموزش 20 با توجه به استقبال بی نظر دانش اموزان و والدین گرامی از کلاس حضوری از دوره ی ابتدا تا متوسط دوم، تصمیمم گرفته که اموزش خود را در سراسر کشور در قابل اموزش های مختلف گسترش دهد .
این مجموعه فعالیت خود را در سال 1397 آغاز کرد.
از مزایا گروه آموزشی 20 این میباشد که تدریس به صورت مفهومی وساده و منطبق با نیاز دانش آموزان میباشد . در گروه آموزشی 20 تمام تلاش بر این بود است که که از اساتید جوان و با تجربه استفاده گردد.
گروه آموزشی 20 در قالب سه دسته آموزش، مجموعه خود را گسترش داده است :
1:فیلم های ضبط شده
2:کلاس های آنلاین
3:کلاس های حضوری
گروه آموزشی 20، منطبق با آخرین کتاب های درسی و بروز ترین روش های نوین درتدریس استفاده کرده است. یکی از پوئین بسیار مهم گروه آموزشی 20 این میباشد که دبیر های این مجموعه از جزوات و کتابهای تالیفی خود تدریس می کنند.
با توجه به کیفیت و نحوه تدریس ارزشمند این مجموعه همواره برای دانش آموزان و الدین گرامی رضایت بخش بود است.​